ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਲਾਗ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਮਸਾਲੇਦਾਰ-ਬਾਸੀ ਭੋਜਨ


ਸਿਹਤ ਖ਼ਬਰਾਂ: ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਮੌਸਮ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਸਮ ‘ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਟਾਣੂ ਫੈਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਭੋਜਨ ਦੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦਸਤ, ਦਸਤ, ਫੂਡ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ‘ਚ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਡਾਈਟ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਤੋਂ ਜਾਣੋ, ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਤੇਦਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਬਾਸੀ ਭੋਜਨ, ਫ੍ਰੀਜ਼-ਸਟ੍ਰੀਟ ਫੂਡ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਹਰਬਲ ਚਾਹ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਲਸਣ ਨੂੰ ਸੂਪ, ਫਰਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕੜ੍ਹੀਆਂ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰੋਗ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਓ

ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸੋਨੀਆ ਕੋਚਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਖਾਓ, ਮਾਨਸੂਨ ‘ਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇਹੀ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਦਹਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਸਮੀ ਫਲ ਖਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਊਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੇਬ, ਅੰਬ, ਅਨਾਰ ਅਤੇ ਨਾਸ਼ਪਾਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੁਝਾਅ ਹਨ। ਤਰਬੂਜ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਚੋ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਬ ਖਾਣ ਨਾਲ ਮੁਹਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੱਧਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੂਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਖਾਓ ਅਤੇ ਲੂਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਲੱਸੀ, ਤਰਬੂਜ, ਚਾਵਲ, ਤਰਬੂਜ ਵਰਗੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸੂਪ, ਸਟਰਾਈ-ਫਰਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਕਰੀਜ਼ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲਸਣ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਬਾਲੇ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਪੀਓ. ਕੌੜੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਰੇਲਾ, ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਨਿੰਮ, ਹਲਦੀ ਪਾਊਡਰ ਅਤੇ ਮੇਥੀ ਦੇ ਬੀਜ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਮੜੀ ਦੀ ਐਲਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਰਜੀ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੀ ਜਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਰਬਲ ਚਾਹ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋ।

ਕੁਇਨੋਆ, ਬਾਜਰਾ, ਅਮਰੂਦ, ਜੌਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਅਮਨ ਸੋਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਸਮ ਦਾ ਪਾਚਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਾਸੀ ਭੋਜਨ, ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲਾਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਸੜਕ ਅਤੇ ਜੰਕ ਫੂਡ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਾਲਾਂ, ਮੌਸਮੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਓ।

ਪੱਤੇਦਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। ਚਾਵਲ-ਦਹੀਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਇਨੋਆ, ਬਾਜਰਾ, ਜੌਂ ਅਤੇ ਅਮਰੂਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਜੋ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚਾਹ, ਹਰੀ ਚਾਹ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਹਲਦੀ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ, ਅਦਰਕ, ਦਾਲਚੀਨੀ ਅਤੇ ਤੁਲਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਰਿਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਛੋਲੇ ਅਤੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਦੇ ਹਲਵੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਓ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤੇ ਵਜੋਂ ਖਾਓ।

ਨੋਟ: ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਵੀ ਫਾਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਟੀਵੀ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਯੂਟਿਊਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਐਪ

ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਕਰਨਾ ਲਈ ਲਿੰਕ’‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਕਰਦੇ ਹਨ:

ਐਂਡਰਾਇਡ: https://bit.ly/3VMis0h

iOS: https://apple.co/3F63oERSource link

Leave a Comment