ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਚਾਹ ਅਤੇ ਕੌਫੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?


ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਕੈਫੀਨ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ: ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਦਿਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਚਾਹ ਜਾਂ ਕੌਫੀ ਦਾ ਕੱਪ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਨ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਤਰੋਤਾਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਊਰਜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਚਾਹ-ਕੌਫੀ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੈਫੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਡਰਿੰਕ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਚਾਹ ਅਤੇ ਕੌਫੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੀ-ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੈਫੀਨ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਵੇਗਾ

1. ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ
ਚਾਹ ਅਤੇ ਕੌਫੀ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਥਕਾਵਟ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡ੍ਰਿੰਕਸ ‘ਚ ਕੈਫੀਨ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਚਾਹ-ਕੌਫੀ ਪੀਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੰਟਰੋਲ ‘ਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਾਈ ਬੀਪੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

2. ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਨੀਂਦ ਆਵੇਗੀ
ਚਾਹ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਦ ‘ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸੌਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਫੀਨ ਵਾਲੇ ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਚਾਹ ਅਤੇ ਕੌਫੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖੋਗੇ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਫੀਨ ਸਾਡੇ ਨਿਊਰੋਨਸ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹ ਅਤੇ ਕੌਫੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

3. ਦੰਦ ਸਫੇਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ
ਚਾਹ ਅਤੇ ਕੌਫੀ ਵਰਗੀਆਂ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਵਿਗਾੜਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਚਾਹ-ਕੌਫੀ ਪੀਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਚਿੱਟਾਪਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਚਾਹ-ਕੌਫੀ ਥੋੜੀ ਤੇਜ਼ਾਬ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਪਰਲੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨੋਟ: ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਵੀ ਫਾਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਟੀਵੀ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਯੂਟਿਊਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਐਪ

ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਕਰਨਾ ਲਈ ਲਿੰਕ’‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਕਰਦੇ ਹਨ:

ਐਂਡਰਾਇਡ: https://bit.ly/3VMis0h

iOS: https://apple.co/3F63oERSource link

Leave a Comment