ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੰਘ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਟੀਕਾ ਲਗਾਓ, ਫੇਫੜੇ ਹੋਣਗੇ ਸਿਹਤਮੰਦ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਲਾਗ, ਖਾਂਸੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਟੀਕਾ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖੋ, ਸਿਹਤ ਖ਼ਬਰਾਂ, ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਖ਼ਬਰਾਂ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਲਈ ਫਲੂ ਵੈਕਸੀਨ, ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਲਾਗ , ਵੈਕਸੀਨ , ਸਿਹਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ,


ਫੋਟੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ: tv9hindi.com

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੰਘ, ਦਮਾ, ਸੀਓਪੀਡੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰੌਨਕਾਈਟਸ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਠੀਕ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਧੂੜ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਟੀਕਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਈ ਅਸਰਦਾਰ ਟੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਟੀਕੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਫਲੂ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣੀ ਹੈ?

ਡਾ: ਅਸ਼ੋਕ ਕੇ ਰਾਜਪੂਤ, ਪਲਮੋਨੋਲੋਜਿਸਟ ਵਿਭਾਗ, ਸੀ.ਕੇ. ਬਿਰਲਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਫਲੂ ਸ਼ਾਟ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਫਲੂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਮੋਕੋਕਲ ਵੈਕਸੀਨ ਵੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਲਾਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰੁਟੀਨ ਜਾਂਚ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲਮੋਨੋਲੋਜਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਲਮੋਨੋਲੋਜਿਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਛੇਤੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।Source link

Leave a Comment