ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਪੀਣਾ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ! ਜਾਣੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ


ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੁਟੀਨ ਤੱਕ ਹਰ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਪੜਾਅ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਈ ਹਾਰਮੋਨਲ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਫਲਾਂ ਦਾ ਜੂਸ ਅਤੇ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ ਪੀਣਾ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤਣਾਅ-ਮੁਕਤ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜਣੇਪੇ ਲਈ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਰੂਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ।

ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ

ਏਮਜ਼, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਾ: ਮਨਾਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ ਵਿਚ ਖੰਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੈਕਰੀਨ (ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ ਅਤੇ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਜੂਸ ਵਿਚ ਮਿੱਠਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮਿਸ਼ਰਣ) ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਡਾ: ਮਨਾਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ ਪੀਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਲਸਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਪੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਜੋਖਮ

ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ ਵਿੱਚ ਸੁਆਦ ਅਤੇ ਰੰਗ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਿਜ਼ਰਵੇਟਿਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਸਿਹਤ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਲਰਜੀ, ਭਾਰ ਵਧਣਾ, ਉੱਚ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦਾ ਪੱਧਰ, ਆਦਿ। ਇਸ ਲਈ, ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਲਈ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਤੋਂ ਬਚੋ।

ਪੀਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਕੋਲਡ ਡ੍ਰਿੰਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੈਕਡ ਸਾਫਟ ਡਰਿੰਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪੈਕੇਟ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸਮੱਗਰੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਮੱਖਣ, ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ, ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸੂਪ ਆਦਿ।Source link

Leave a Comment